نوروز 1391 مبارک

 

 

 

 

 

تأثیر عامل ارتفاع:

فشار جو در سطح دریا برابر با mmHg760و در قله کوه اورست حدود mmHg 250 می باشد.فشار هوا در روی زمین ثابت نیست. برای مثال: میانگین فشار جو در کوه اورست، در دی ماه 243 میلیمتر  جیوه در خرداد و تیرماه تقریبا برابر با 255 میلیمتر جیوه است. اگر چه فشار جو متفاوت است ، اما در صد گازهای تنفسی موجود در هوا، از سطح دریا تا ارتفاعات بالا تغییر نمی کند. در هر ارتفاعی هوا شامل: 93/20 درصد اکسیژن، 03/0 در صد دی اکسید کربن و 04/79 درصد نیتروژن است . فقط فشارهای سهمی تغییر می کنند. تغییر در فشار سهمی اکسیژن  اثر مهمی بر شیب فشار سهمی بین خون و بافتهای بدن می گذارد .

با افزایش ارتفاع ، دمای هوا به ازای هر 150 متر 1 درجه سانتیگراد کاهش می یابد.به علت سردی هوا در ارتفاع، رطوبت مطلق کمتر است. هوای خشک تر می تواند منجر به از دست دادن آب بدن از طریق افزایش دفع نا محسوس آب شود و تبخیر آب از طریق عرق ریزی به هنگام فعالیت را افزایش دهد.شدت تابش خورشید به دلیل نازک تر بودن و خشک تر بودن جو در ارتفاع افزایش می یابد . 

در لایه تروپوسفر که پایینترین لایه اتمسفر است با افزایش ارتفاع از سطح زمین با کاهش دما مواجه خواهیم بود. البته لایه ی تروپوسفر خود از لایه های کوچکتر دیگری تشکیل شده است. وجه تمایز این لایه با دیگر لایه‌های اتمسفر ، تجمع تمامی بخار آب جو زمین در آن است؛ به همین دلیل بسیاری از پدیده‌های جوی که با رطوبت ارتباط دارند و عاملی تعیین کننده در وضعیت هوا به شمار می‌آیند (از قبیل ابر ، باران ، برف ، مه و رعد و برق) تنها در این لایه رخ می‌دهند. منبع حرارتی لایه تروپوسفر انرژی تابشی سطح زمین است. از اینرو با افزایش ارتفاع با کاهش دما مواجه خواهیم بود.

اگر پرنده ای حدود 3000 متر اوج بگیرد ارتفاعی که در آن در حال پرواز است نسبت به سطح زمین با 20 درجه کاهش مواجه می شود یعنی اگر در تیرماه دمای هوا 40 درجه سانتیگراد باشد و کبوتر ما 3000 متر اوج گرفت دمای هوا به 20 درجه سانتیگراد خواهد رسید. این دمای 20 درجه در تهران دمای بسیار مناسبی برای پرواز کبوتر بوده و به همین خاطر کبوترانی که اوج گرفته و کمتر خود را نمایش می دهند ساعتهای بهتری به دست می آورند چرا که با گرمای کمتری مواجه بوده و به سیتم قلبی و عروقی آنها فشار کمتری وارد می شود. در مناطق ساحلی نیز به همین ترتیب با کاهش دما مواجه خواهیم شد و با فرض دمای 35 درجه در مناطق ساحلی شمال و در روزهای گرم تابستان در نهایت در هر دو منطقه دمای هوا در ارتفاع چیزی در حدود 15 الی 20 درجه سانتیگراد خواهد شد

تأثیر حضور در ارتفاع بالا بر سیستمهای قلبی و عروقی پرندگان به روشنی معلوم نیست اما در مورد انسانها تحقیقاتی انجام شده که ارائه می گردد:

تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی در ارتفاع

کاهش فشار سهمی اکسیژن جو(کمتر از 120mmHg) با افزایش ارتفاع(بالاتر از 1600 متر) موجب کاهش vo2max می شود. در ارتفاعات پائین تر از 1600  متر به نظر    می رسد ارتفاع اثر کمی بر Vo2maxو عملکرد استقامتی دارد . ولی بالاتراز 1600 متر Vo2 max تقریبا 11 درصد برای هر 1000 متر افزایش ارتفاع کاهش می یابد .

 

پاسخهای قلبی  ـ  عروقی در ارتفاع

حجم پلاسمای فرد بلافاصله بعد از رسیدن به ارتفاع شروع به کاهش می کند؛ و در پایان چند هفته اول به صورت فلات در می آید . پیامد کاهش پلاسما، افزایش گلبول های قرمز درهر واحد خون است.
انجام فعالتهای استاندارد زیر بیشینه در چند ساعت اول اقامت در ارتفاع باعث افزایش ضربان قلب و کاهش حجم ضربه ای(به علت کاهش حجم پلاسما) می شود.

برون ده قلبی بعد از 10 روز اقامت در ارتفاع به هنگام یک وهله فعالیت معین پایین تر از زمان اقامت در سطح دریا و پیش از وقوع این سازگاریها نسبت به ارتفاع است، که علت آن افزایش اختلاف اکسیژن سرخرگی– سیاهرگی است.

سازگاریهای متابولیک در ارتفاع

به دلیل محدودیت اکسیژن در ارتفاع، تولید انرژی در یک کار زیر بیشینه بصورت بی هوازی انجام می شود، اما سطح اسید لاکتیک در یک کار بیشینه کمتر است.

فعالیت های استقامتی در ارتفاع

فعالیتهای هوازی، بیشتر از سایر فعالیت ها تحت تاثیر شرایط محیطی کم فشار در ارتفاع قرارمی گیرند.

 در قله کوه اورست Vo2max به 10 تا 25 درصد از مقادیر خود در سطح در یا می رسد. در نتیجه افرادی که دارای ظرفیت هوازی بیشتری هستند ، می توانند کار معینی را با خستگی کمتر و فشار قلبی–عروقی کمتر انجام دهند .

 

فعالیتهای سرعتی در ارتفاع

فعالیتهای سرعتی که کمتر از یک دقیقه به طول می انجامد، معمولا درارتفاعات متوسط دچار اختلال نمی شوند چنین فعالیتهایی نیاز زیادی به دستگاه انتقال اکسیژن و متابولیسم هوازی ندارند. بعلاوه هوای رقیق تر در ارتفاع نیز مقاومت آئرودینامیکی کمتری را در برابر حرکات ورزشکاران فراهم می سازد . برای مثال در بازیهای المپیک 1968 هوای رقیق مکزیکوسیتی کمک زیادی به عملکرد دونده های سرعتی و پرش کنندگان طول کرد .

سازش پذیری با ارتفاع

 زندگی در ارتفاع باعث می شود بدن با کمبود اکسیژن سازگار شود. اما هر چقدر هم که سازش پذیری در ارتفاعات بالا خوب انجام گیرد ، باز نمی توانند کمبود اکسیژن را بطور کامل جبران کنند. حتی ورزشکاران استقامتی که برای سالها در ارتفاع زندگی کرده اند ، هرگز نمی توانند به سطح عملکرد و یا میزان Vo2max در سطح دریا برسند.

 سازگاری های خون

غلظت اریتروپویتین خون در سه ساعت اول پس از رسیدن به ارتفاع بالا افزایش می یابد وبعد از 24 تا 48 ساعت به حداکثر خود می رسد. در نتیجه تعداد اریتروسیت ها در اولین هفته قرار گرفتن در ازتفاع افزایش می یابد. زندگی در ارتفاع4000 متری برای مدت 6 ماه حجم کل خون فرد را 9 تا 10 درصد افزایش می دهد .

اگر حجم خون پرندگان نیز مانند انسان افزایش پیدا کند نتیجه خواهیم گرفت که حضور پرنده ای از تهران در شهرهای شمالی باعث کم شدن حجم خون این پرنده ها نیز خواهد شد.

سازگاری های عضله در ارتفاع

 سطح مقطع هر دو نوع تار عضلانی و حجم کل عضله پس از 4 تا 6 هفته توقف در ارتفاع کاهش می یابد(علت آن هنوز نامشخص است).

در ارتفاعات بالا کاهش توده عضلانی موجب کاهش فعالیت آنزیمی، کاهش توانایی تولید ATP و عملکرد آن می شود.

 

سازگاری های قلبی_عروقی در ارتفاع

یکی از مهمترین سازگاریها در ارتفاع ، افزایش تهویه ریوی در حال استراحت و به هنگام فعالیت است(ارتفاع 4000 متری 50% افزایش).

پر تهویه ای باعث کم شدن co2 و آلکالوزی شدن خون می شود. برای جلوگیری از آلکالوزی شدن غیر طبیعی خون ، میزان بیکربنات خون در مدت اقامت در ارتفاع در سطح پایین باقی می ماند.
کاهش Vo2max که در اولین روزهای اقامت در ارتفاع صورت می گیرد ، در طول چند هفته قرار گرفتن در معرض هیپوکسی ، کمی بهبود می یابد. تحقیقات نشان می دهد ظرفیت هوازی بعد از 18 تا 57 روز ماندن در ارتفاع بدون تغییر باقی می ماند.

تمرین در ارتفاع برای بهبود عملکرد در سطح دریا

افزایش گلبول های قرمز و هموگلوبین خون در ارتفاع ، انتقال اکسیژن را در هنگام برگشت به سطح دریا افزایش می دهد. علی رغم این که شواهد نشان می دهند که این تغییر ناپایدار و زودگذر است و فقط چند روزی بیشتر دوام ندارد  ولی باز می تواند به عنوان یک امتیاز برای ورزشکار محسوب شود.

انجام مسابقه در 24 ساعت اول حضور در ارتفاع اختلال زیادی را در عملکرد ایجاد  نمی کند.پس از24 ساعت پاسخ های فیزیولوژیکی(کاهش آب بدن، اختلال خواب و...) ایجاد می شود.تمرین در ارتفاعات بالاتر از محل مسابقه بمدت 2 هفته یا 4 تا6 هفته کمک کننده است.ارتفاع محل تمرین برای سازگاری باید بین 1500 مترو 3000 متر باشد.بدلیل کاهش ظرفیت فعالیت در روزهای اول قرار گرفتن در ارتفاع، شدت تمرین باید بین 60 تا 70 درصد شدت آن در سطح دریا  باشد. پس از 10 الی 14 روز می توان شدت تمرین را افزایش داد.

حتماً تا کنون شنیده اید که یک تیم ورزشی مثل تیم فوتبال فلان باشگاه برای انجام تمرینات بدنسازی و آماده سازی پیش فصل چند هفته در اردبیل یا ارتفاعات ترکیه اردو برگزار کرده اند به این خاطر است که زمانی که آماده سازی در ارتفاع برگزار می شود به هنگام مسابقه در مناطق دارای ارتفاع کمتر مثل تهران(نسبت به اردبیل) تا چند هفته با افزایش راندمان تیم مواجه خواهیم شد ولی بعد از مدتی به حالت اولیه بر خواهیم گشت حال کبوتر آماده ای را در نظر گیرید که از تهران به منطقه ای دارای ارتفاع کم مثل گرگان یا ساری برده شود این پرنده تا چند هفته بیش از آنچه در تهران میپریده خواهد پرید و شاید در اثر هیجان ناشی از این سرخوشی کاذب در روزهای ابتدایی دو سه روز متوالی کت زده و احساس خستگی نکند اما به مرور زمان از راندمان آن کم شده و به سطح واقعی خودش می رسد. یادمان باشد: افزایش گلبول های قرمز و هموگلوبین خون در ارتفاع ، انتقال اکسیژن را در هنگام برگشت به سطح دریا افزایش می دهد.

به همین ترتیب اگرکبوتری  ساعتی را از مناطق شمالی به تهران آوریم به شدت با کاهش راندمان این کبوتران مواجه خواهیم شد و این مسأله را نمی بایست به ذات کبوتر ربط دهیم چرا که عامل ارتفاع در آن تأثیر گذار خواهد بود بهترین حالت این است که کبوتر چندماهی در منطقه جدید مانده و سپس آزمایش شود و یا تخمهای این کبوتران را به مناطق جدید انتقال دهیم. تا از بدو تولد تحت تأثیر شرایط آب و هوایی جدید قرار گیرند.

 

بنابراین در مقام مقایسه دو کبوتر در دو منطقه جغرافیایی تهران و ساحلی:

با افزایش ارتفاع از گرمای محیط نیز کاسته می شود بنابراین کبوتری که در تهران 2000 متر اوج گرفته با فشار اکسیژن و گرمای کمتری نسبت به سطح زمین مواجه است. این اکسیژن کمتر باعث می شود پرنده هر از گاهی به ارتفاعات پایینتر آمده و پس از تنظیم متابولیسم بدن و دستگاه قلبی و عروقی شادابتر شده و به اوج آسمان برگردد. و یکی از علتهای پایین و بالا آمدن کبوتران و نشان دادن خودشان همین است. و له له زدن پرنده به کبوتر کمک خواهد کرد تا دوباره دستگاه قلبی و عروقی کبوتر به حالت نرمال برگردد. از سویی گرمای بیشتر باعث له له زدن پرنده می شود و اگر رطوبت هوا بالای 70 درصد باشد (مطابق آنچه در ابتدای مبحث آموختیم) پرنده قادر به تبخیر آب(چنانچه در فوق ذکر شد) و دفع استرس ناشی از گرما نخواهد بود و آسمان را رها کرده و فرود خواهد آمد.

حال باید دید  آیا رطوبت هوا در روزهای گرم سال، خصوصاً تیرماه در مناطق ساحلی به 70 درصد می رسد یا خیر؟ و آیا در ارتفاعات نیز با همین رطوبت مواجه خواهیم بود یا خیر؟

با مراجعه به سایتهای مربوط به ایستگاه های هواشناسی به راحتی مشخص می شود که درصد رطوبت هوای  اغلب شهرهای شمال کشور (که البته از غرب به شرق با کاهش مواجه می شود) ما بین 75 الی 90درصد می باشد. و این رطوبت در ترکیب با گرمای هوا در تابستان در سطح زمین تبدیل به هوایی شرجی تبدیل می شود امادر ارتفاعات .به علت سردی هوا ، رطوبت مطلق کمتر است و از شرجی بودن هوا کاسته می شود. بنابراین اگر کبوتری در شهرهای شمالی و یا جنوبی با هوای شرجی حدود 3000 متر اوج بگیر چندان تحت تأثیر هوای شرجی سطح زمین نخواهد بود.

 اما چه عاملی بر روی بدن کبوتر تأثیر می گذارد؟

کبوتران از دسته حیوانات خونگرم می باشند البته در چند روز اول تولد توانایی تنظیم دمای بدن خود را ندارند و خونسرد هستند و دمای بدنشان تحت تأثیر درجه حرارت محیط اطرافشان است اما پس از آن و بعد از گذشت 10 روز و درآمدن پرها به تدریج قادر به تنظیم دمای بدنشان می گردند.

کبوتر در مناطق ساحلی چند ساعتی را پرواز کرده و در ارتفاعات سیر می کند اما زمان استراحت خود را در سطح زمین و بر روی بام پرورنده خود سپری می کند در زمان استراحت و تغذیه و آماده شدن برای پرواز روز بعد تحت تأثیر آب و هوای شرجی قرار خواهد گرفت ، همانطور که می دانید این گرمای هوا و رطوبت کشنده و شرجی باعث خواهد شد تا نتواند به خوبی سیستم قلبی و عروقی خود را تنظیم کرده و با استراحتی مکفی برای پرواز روز بعد آماده شود و همانطور که در زیر مطالعه خواهید نمود پرندگان تحت تأثیر تنشهای گرمایی با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد، از قبیل:

 

 

دستگاه قلبی ، عروقی یکی از دستگاه هایی است که در بر طرف کردن گرما دخالت دارد هنگامی که حیوانات در تنش گرمایی قرار می گیرند تغییراتی در سیستم خونی بدن آنها رخ می دهد که این تغییرات شامل کاهش الکترولیت های پلاسما بر هم خوردن تعادل اسید – باز خون و ایجاد آلکالوز تنفسی می باشد کل ویسکوزیته ، هماتوکریت ، غلظت پروتئین های پلاسما و اسمولالیته خون در تنش گرمایی کاهش یافته درحالی که حجم پلاسما افزایش می یابد در واقع افزایش حجم پلاسما که با کاهش هماتوکریت غلظت پروتئین های پلاسما و اسمولالیته پلاسما همراه است نشان دهنده رقیق شدن خون و در نتیجه کاهش ویستکوزیته خون است کاهش ویسکوزیته خون باعث کاهش مقاومت محیطی می گردد که پراکنش خون جهت انتقال گرما به سطح را افزایش می دهد هنوز مشخص نشده که تغییراتی که در سیستم گردش خون رخ می دهد آیا بخشی از وفق پذیری به دمای محیطی بالا یا پایین است یا اینکه پاسخی به تنش به وجود آمده می باشد .

 

 

 

 

تنش گرمایی:

تمام پرندگان تنش گرمایی که بالا رفتن رطوبت نسبی و دمای محیطی از منطقه راحتی است را تجربه کرده اند منطقه خنثی حرارتی به محدوده دمایی اطلاق می شود که در آن پرندگان می توانند دمای بدن خود را با افزایش یا کاهش دما بدون صرف انرژی تنظیم یا تامین کنند عوامل متعددی تنش گرمایی را تحت تاثیر قرار می دهد که درک هر کدام از آنها حائز اهمیت است سن ، اندازه بدن ، وضعیت قبل از قرار گرفتن در تنش گرمایی و ژنتیک عوامل اصلی هستند که عکس العمل پرنده ها را به تنش گرمایی تحت تاثیر قرار می دهند.

عوامل خونی که در تنش گرمایی تغییر می کنند:

خون بافت سیالی است که از مایعی به نام پلاسما که در برگیرنده نمک ها ، ترکیب های شیمیایی و سلول های خونی است تشکیل شده است خون نقش های زیر را برعهده دارد :

1-جذب و انتقال مواد غذایی از دستگاه گوارش به بافت های گوناگون بدن

 2- انتقال گازهای خون به بافت ها و برعکس

 3- دفع مواد زاید ناشی از متابولیسم

 4- انتقال هورمون های تولید شده به وسیله غدد درون ریز

 5- تنظیم مقدار آب بافت های بدن . همچنین نقش مهمی در تنظیم درجه حرارت طبیعی بدن دارد .

الکترولیت های پلاسما

یون های عمده پلاسما شامل سدیم ، کلر ، پتاسیم ، کلسیم ، فسفات ، سولفات و منیزیم می باشد در حالت طبیعی غلظت پلاسمایی این یون ها تنها در محدوده بسیار کوچکی تغییر می کند و تغییرات شدید درغلظت این یون ها به اختلالات شدید سلولی منجر میشود به این دلیل که یون ها همراه با پروتئین های پلاسما نقش عمده ای در ایجاد تعادل اسمزی در بین پلاسما و مایعاتی که سلول ها در آن شناور هستند ایفا می کنند غلظت این یون ها در تعیی PH مایعات بدن از اهمیت برخوردار است الکترولیت ها ی پلاسما ممکن است اثراتی درعدم تعادل اسید – باز در حالت دمای بالا داشته باشند .

تعادل اسید - بازخون

وقتی دومای محیطی از دومای راحتی پرنده بالا تر باشد پرندگان جهت دفع حرارت مازاد نفس نفس می زنند نفس نفس زدن یکی از واکنشهای مشهود پرندگان در زمان قرار گرفتن در معرض گرما می باشد نفس نفس زدن دفع دی اکسید کربن را از شش ها افزایش می دهد که این باعث کاهش جزیی فشار دی اکسید کربن و همچنین بی کربنات موجود در پلاسمای خون می شود درواقع پایین بودن غلظت یون های هیدورژن باعث افزایش PH پلاسما ، یعنی شرایطی که معمولا به آن آلکالوز گفته می شود می گردد پرنده هایی که در معرض تنش گرمایی مزمن قرار می گیرند سیکل تنفسی نفس نفس زدن یا بدون نفس نفس زدن را از خود نشان می دهند که وضعیت آنها بین حالت طبیعی و قلیایی در نوسان است.

ویسکوزیته خون:

ویسکوزیته ، وزن مخصوص و فشار اسمزی خون ، اثرات فیزیکی مهمی برگردش خون ، جریان خون و تبادل مایع خون و بافت های گوناگون بدن دارند ویسکوزیته خون شاخصی است که بازتاب تغییر پذیری خون است ویسکوزیته خون کامل به مقدار زیادی تحت تاثیر تعداد سلول های خونی است و در جنس نر بیشتر از جنس ماده می باشد زیرا نرها تعداد بیشتری گلبول قرمزدارند همچنین ویسکوزیته پلاسما به طور قابل توجهی تحت تاثیر پروتئین های پلاسما قرار می گیرد تغییر ویسکوزیته خون ممکن است تاثیراتی درمقاومت محیطی و توزیع چرخشی خون داشته باشد بنابراین انتشار بافتی و پراکنش خون جهت انتقال گرما به سطح را تغییر دهد گزارش شده است در گرما مصرف آب افزایش می یابد آب وارد سیستم عروقی میگردد و نتایجی در کاهش ویسکوزیته دارد در واقع افزایش حجم درون رگی در پرندگان دردمای بالا با کاهش هماتوکریت غلظت پروتئین های پلاسما و اسمولالیته پلاسما همراه بودند نشان دهنده رقیق شدن خون کاهش می یابد کاهش ویسکوزیته خون باعص کاهش مقاومت محیطی و فشار بر روی قلب می شود که در نتیجه پراکنش خون جهت انتقال گرما به سطح افزایش می یابد .

هماتوکریت:

هماتوکریت عبارت است از حجم اشغال شده گلبول های قرمز خون و به عبارت دیگر هماتوکریت در صد گلبول های قرمز فشرده شده خون می باشد هماتوکریت روش غیر مستقیم مناسبی جهت اندازه گیری تعداد گلبول های قرمز خون است درجه حرارت محیط نیز بر میزان هماتوکریت موثر است به گونه ای که میزان هماتوکریت در پرندگان با افزایش درجه حرارت کاهش یافته و با کاهش درجه حرارت افزایش می یابد.

غلظت پروتئین های پلاسما:

اغلب پروتئین های پلاسما از اسیدهای آمینه ای تولید می شوند که منشا آنها غذا یا کاتابولیسم بافت ها است و تولید این پروتئین ها در کبد صورت می گیرد . در دمای بالای محیطی مزمن ، غلظت پروتئین های پلاسما همراه با بالا رفتن دما کاهش می یابد.

حجم پلاسما

دردمای بالا حجم پلاسما افزایش می یابد افزایش حجم پلاسما درتنش گرمایی موجب کاهش کل ویسکوزیته خون می شود .

اسمولالیته پلاسما

فشار اسمزی پلاسمای پرندگان به طور قابل ملاحظه ای پایین تر از فشار اسمزی پلاسمای اکثر پستانداران است واین امر به خاطر آن است که آلبومین پلاسمای پرندگان نسبتا ً پایین تر از آلبومین پلاسمای پستانداران است آلبومین دربه وجود اوردن فشار کلوییدی اسمزی نقش بسزایی دارد در دماهای بالای محیطی اسمولالیته پلاسما کاهش می یابد .

آنزیم ها و متابولیت های پلاسما:

تحقیقات متعدد بر روی پرندگان  نشان می دهد که تنش گرمایی هیچ گونه تاثیری بر مقادیر آنزیمی ومتابولیتی پلاسما نمی گذارد.

ضربان قلب ، برون ده قلب ، فشارخون و کل مقاومت جانبی:

قرار گرفتن پرندگان در درجه حرارت های بالای محیطی با کاهش فشار خون افزایش برون ده قلب و کاهش مقاومت جانبی همراه است و با وفق یافتن پرندگان به افزایش دما ، برون ده قلبی کاهش و فشار خون افزایش می یابد و مقاومت جانبی به حد طبیعی بر می گردد .

به طور خلاصه اگر زمان استراحت این پرندگان شرایطی مشابه با پرواز آنها در ارتفاعات داشت هیچ منطقه ای در ایران قادر به رقابت با پرندگان شهرهای شمالی نبود.

 اما آیا فقط عوامل آب و هوایی در این مقایسه صحیح می باشد؟ خیر اینطور نیست و باید عوامل خارجی مانند حضور پرندگان شکاری را نیز در نظر گرفت حضور پرندگان شکاری در میان گله کبوتران در حال پرواز (صرفنظر از شکار شدن کبوتران) باعث نشستن پرندگانی که در ارتفاعی پایینتر نسبت به آنها قرار دارند شده و در نتیجه از ساعت پرندگان کاسته می شود و از طرفی باعث ترس پرندگان رویی و عدم اجازه به آنها برای کوتاه و بلند کردن و تنظیم دستگاه قلبی و عروقی پرنده می شوند و شاید پرنده به علت ترس از پرندگان شکاری موجود در سطوح پایینتر، زمان بیشتری را در اوج آسمان باقی بماند و ساعت افزایش یابد، بنابراین حضور پرندگان شکاری در طبقات میانی آسمان خود به عنوان یک عامل خارجی بازدارنده تأثیری شگرفت در ساعت پریدن پرندگان آن مناطق دارند.

از طرفی آلودگی هوای شهرهای بزرگ نیز یک عامل بازدارنده می باشد هر چند که به علت سنگین بودن تعداد بسیاری از این ذرات معلق و سرطانی موجود در شهرهای آلوده، آنها معمولاً در ارتفاع پایین  و متوسط پراکنده اند اما در هر صورت تأثیر خود را بر بدن موجودات زنده خواهند گذاشت.

به طور خلاصه با توجه به تمامی عوامل فوق الذکر می توان به نتایجی دست یافت که این نتیجه گیری بر عهده شما خواننده گرامیست.

به امید سالی سرشار از خوبی برای همه شما.

 

کبوتر

 

 

کبوتر

/ 67 نظر / 233 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نسیم

باسلام جناب مهندس بنده یه جفت کبوتر خریدم که جوجه هاشون توی تخم میمیرند درحالی که وقتی تخمها رو باز میکنم جوجه ها کاملا رسیده شدند صاحب پیشین کبوترها گفتند که کبوتر ماده جوجه بوده ومرحله اولی بوده که تخم گذاری میکرده وکبوتر نر حدود 3سال داره در حالیکه 4دفعه تخم گذاشتندولی هنوزاین مشکل برطرف نشده اگه حقیر رو راهنمایی کنید ممنون میشم

نسیم

باسلام جناب مهندس آدرس ایملتان تغییر کرده یاهمینmahdi2002765@gmail.comهستش آخه براتون ایمیل زدم ولی هنوز جوابی دریافت نکردم.

hafez

بادرود فراوان خدمت اساتید بزرگوار شروع به فعالیت انجمن وسایت تخصصی کبوترپلاکی را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم و از شما دعوت میشود که به سایت ما بیاید وما را در پیشبرد این ورزش مفرح یاری بنمایید چرا که ما نیازمند راهنمایی وهمکاری و همیاری شما دوستان میباشیم

سعید

سلام...ببخشید من چند سالی هست که از کبوووتر نگه داری میکنم.......اما به تازگی با نژاد کبوتر تهرانی آشنا شدم که ذات خووبی در جوجگی دارند و به ندرت باخت میدهند......میخواستم بدوونم برای تن کردن چه چیزهای مهم؟؟؟مثلا خال کبوووتر؟رنگ چشم؟حالت گرد بوودن یا کشیده بودن؟مثلا من یک نر ابلغ سرخ دارم که در تیر ماه(در تهران)پرش های بالای 7 ساعت داشته و با ماده ای خالدار(سفید با خالهای از ترکیب مشکی و قهوه ای سوخته که بیشتر خالهای آن پشت کبووتر است و به نوعی پشتار مانند میباشد)که این ماده هم پرش های 7 8 ساعت داشته.....3 جوجه گرفته ام 1یه کت سرخ 2خال قرمز 3ابلغ سرخ(که مثل پدرش نیست)که با اینکه ذات خووبی دارن....اما مانند پدر مادرشان نمیپرند و حدودا 1ساعت بیشتر نمیپرند....میخواستم راهنماییم کنید....ممنووون میشم.....با تشکر

محمد

سلام خسته نباشیدخدمت همه ی عشق بازا.حاج مهدی,اقا محمود تورو خدا یه سری بزنیدواپ کنید.

مهرداد

با سلام.میخواستم بگم من سال پیش کبوترهام که همه شهری بودن از بیرون شیراز خریدم در زمان بازی ها که دور بون بودن باهم میپریدن ولی بالا که میرفتن هر کدوم یه راه ای رو میگرفت میرفت وتا چندساعت هیچ کدومشون رو نمیدیدم همه رو ازیک جا خریده بودم وجلویم پرانده بودن حتی گنجه خودشون هم خریدم وخیلی هاشونم یا صبح میومدن یا غیبشون میزد برای امسال پرشون رو چیدم تا هم بو بشن لطفا راهنمایی کنید درضمن شما چیزیی در مورد نزاد پلاکی گلی چنگ سیاه میدونید؟ممنون میشم جوابش روتو قسمت نظرات وبلاگم بزارین http://mehrdad85.blogfa.com/

امید

با سلام و احترام.اولین وبلاگی که در نت با آن آشنا شدم(در زمینه کبوتر)وبلاگ خوب شما بودو نکات زیادی آموخته ام.امیدوارم که مشکلاتتان حل شده وانگیزه نوشتن در شما پدیدار شود.بنده که خیلی مشتاق وامیدوارم.حداقل میتوانید با گذاشتن چند عکس اپ نمایید تا کم کم انرژی از دست رفته بازگردد.(نمی دانستم کجا در مورد تاپیک جدیدتان نظر دهم،اجبارا اینجا نوشتم)درهرصورت منتظر آپ جدید و کاملتری از شما هستم.با سپاس

محمود

سلام آقای مهندس یک ماه پیش یک جفت کبوتر بشرط نخم گرفتم تو این یک ماه شاید بیشتر از پانزده بار جفت گیری کردن. ده روز پیش شروع به جمع کردن چوب جارو کردن و ماده رفت تو جاش خوابید ولی هنوز که هنوزه با اینکه همیشه تو جاشه تخم نکرده وثتی هم میاد بیرون برای آب و دانه خوردن خیلی زود آب و دانه میخوره و میره تو جاش میشینه انگار که تخم داره. بنظر شما مشکلش چیه که تخم نمیکنه آیا تخم میکنه یا نه منظورم اینکه نگهشون دارم یا نه؟ تو رو خدا جوابمو بدین من منتظر هستم ممنونم

مهران

سلام جناب زاهدی منتظر باز گشت شما هستیم

مهران

سلام جناب زاهدی منتظر باز گشت شما هستیم